O centrum Oferta Virtual Tour Aktualności Galeria Zdjęć Kontakt


Zgodnie z par.7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zarządzający pływalnią obowiązani są do zamieszczania komunikatów dotyczących jakości wody w pływalni na stronie internetowej.

KOMUNIKAT

Woda na pływalni CENTRUM SOPOT  Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w w/w rozporządzeniu.

+++ 

Informacja o planie połączenia Spółki Centrum Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 

Spółką CP-AD Inwestycja spółka z ogranizczoną odpowiedzialnością

Pobierz informację


W niżej wymienionych dniach roku Centrum jest nieczynne:

Nowy Rok - 01.01.;

Wielkanoc - niedziela, poniedziałek;

1 Maja;

3 Maja;

Boże Ciało;

Wszystkich Świętych - 01.11.;

Boże Narodzenie  - 24 - 26.12.;

Sylwester - 31.12.